Avís Legal

QDERM Dermatologia Clínica i Estètica

Dra. Teresa Esgleyes i Ribot

 

 

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació d’aquests termes. Si no està d’acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

 

El present Avís Legal regula l’ús del lloc web, www.qderm.cat, del que QDERM Dermatologia Clínica i Estètica – Dra. Teresa Esgleyes i Ribot amb DNI 40300626A, Col·legiada nombre 08/29677 pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona és titular.

 

QDERM Dermatologia Clínica i Estètica està constituïda en relació a la protecció de dades conforme als requisits de la legislació vigent:

 

  • Normativa Europea RGPD 2016/679 respecte al tractament de Dades Personals.
  • Llei Orgànica 15/1999 de 13 desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
  • Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, LSSICE.

 

En compliment del que es disposa en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, LOPD, QDERM Dermatologia Clínica i Estètica, li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni en emplenar el formulari de les seccions “Contacto” i “Demanar visita” es recolliran en les nostres bases de dades sent responsable QDERM Dermatologia Clínica i Estètica.

 

Podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament, en els termes i en les condicions prevists en la LOPD i RGPD, dirigint-se per escrit a QDERM Dermatologia Clínica i Estètica situada a Balmes, 464, Entl. 2ª, 08022, Barcelona, o si ho prefereix comunicació mitjançant el nostre correu a clinica@qderm.cat.

 

De conformitat amb l’article 32 del RGPD i amb el marc normatiu general de protecció de dades, QDERM Dermatologia Clínica i Estètica ha adoptat les mesures de seguretat, tècniques, organitzatives i de control proactiu necessàries. Tot això, en funció de l’anàlisi prèvia del risc de les operacions de tractament realitzades.

 

 

QDERM Dermatologia Clínica i Estètica es compromet a portar un registre de les activitats de tractament tal com es disposa en l’article 30.2 del RGPD.

 

Li demanem que comuniqui immediatament a QDERM Dermatologia Clínica i Estètica qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors.

 

Així mateix, amb l’acceptació d’aquest Avís Legal reconeix que la informació i les dades personals recollits són exactes i veraços. La recollida de les seves dades de caràcter personal es realitza amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i remetre-li informació sobre l’entitat o ofertes comercials d’altres productes i serveis, avisos i, en general, informació de QDERM Dermatologia Clínica i Estètica que pugui ser del seu interès. De conformitat amb el previst en l’article 11 de la LOPD, en emplenar qualsevol dels formularis que apareixen a la nostra pàgina web, dóna el seu consentiment perquè les seves dades siguin tractats, amb la finalitat de dirigir-li informació, sempre en l’àmbit de les funcions legítimes de cedent i cessionari.

 

També autoritza a QDERM Dermatologia Clínica i Estètica perquè puguin remetre-li comunicacions comercials a través del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Les autoritzacions per a l’enviament d’informació comercial, cessió de dades i enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics seran revocables, a qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida a QDERM Dermatologia Clínica i Estètica a l’adreça abans esmentada, en la qual haurà d’indicar les següents dades per a la seva identificació: nom i adreça.

 

QDERM Dermatologia Clínica i Estètica es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar-los només per a les finalitats indicades.

 

Així mateix, li informem que QDERM Dermatologia Clínica i Estètica té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos, provinents de l’acció humana o del mitjà físic i natural, al fet que estan exposats. Tot això, de conformitat amb el previst en l’article 9 de la LOPD, Mesures de Seguretat de Tractaments Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal.

 

Contingut, termes legals i responsabilitats.

 

El lloc web inclou continguts elaborats pel titular del mateix i els seus col·laboradors, els quals tenen finalitats merament informatives, ja que, en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir l’actualitat més recent, per la qual cosa a qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i/o substituïts per uns nous, sense notificació prèvia, ni responsabilitat alguna.

 

Els continguts del lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com a substitutius de qualsevol tipus d’assessorament. No existirà cap tipus de relació comercial, professional, ni cap tipus de relació d’una altra índole amb els professionals que integren el lloc web pel mer fet de l’accés a ella per part dels usuaris.

 

Per al cas d’existir enllaços amb diferents llocs web, QDERM Dermatologia Clínica i Estètica, no es farà responsable del seu contingut en mancar de control sobre els mateixos.

 

L’usuari quan accedeix al lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. QDERM Dermatologia Clínica i Estètica no garanteix ni la rapidesa, ni la ininterrupción, ni l’absència de virus en el lloc web. Així mateix, el titular del lloc web, els col·laboradors, els seus socis, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualssevol danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita.

 

No es garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

 

Llei aplicable i jurisdicció.

 

Les presents condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de QDERM Dermatologia Clínica i Estètica per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. Els usuaris, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncien expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, pogués correspondre’ls.

 

 

Crèdits del website

QDERM Dermatologia Clínica i Estètica

© Dret de propietat i copyright

QDERM Dermatologia Clínica i Estètica

Dra. Teresa Esgleyes i Ribot

40300626A

clinica@qderm.cat

Balmes, 464 Entl. 2ª

08022 Barcelona ( Spain)

Telf. 934181120