Política de Privadesa

QDERM Dermatologia Clínica i Estètica

Dra. Teresa Esgleyes i Ribot

 

 

QDERM Dermatologia Clínica i Estètica, conforme als requisits de la legislació vigent, posa a la seva disposició la nostra Política d’Ús de la seva pàgina web, www.qderm.cat, Política de Privadesa i Política de Cookies, aplicables en la prestació de serveis i en les relacions amb els clients segons normatives aplicables vigents.

 

Política d’Ús

 

La present Política de Privadesa regula l’ús del lloc web, www.qderm.cat, del que QDERM Dermatologia Clínica i Estètica – Dra. Teresa Esgleyes i Ribot amb DNI 40300626A, Col·legiada nombre 08/29677 pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona és titular.

 

La visita del lloc web QDERM Dermatologia Clínica i Estètica no implica que l’usuari hagi de subministrar informació alguna respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l’entitat. En el supòsit que se subministri dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzats conforme a les limitacions i els drets recollits en la citada norma de protecció de dades de caràcter personal, Llei Orgànica 15/1999 de 13 desembre i Normativa Europea 2016/679.

 

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions.

 

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació d’aquests termes. Si no està d’acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

 

 

Política de Privadesa de Dades de Caràcter Personal

Drets dels Usuaris

 

En virtut de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 desembre (LOPD) i Llei 34/2002 d’11 de juliol (LSSICE), li informem que les seves dades van a formen part d’una base de dades titularitat de QDERM Dermatologia Clínica i Estètica. La informació registrada s’utilitzarà per informar-li per qualsevol mitjà electrònic de les nostres novetats. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament a Balmes, 464, Entl. 2º, Barcelona, o si ho prefereix amb un e-mail a clinica@qderm.cat.

 

En compliment de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem que pot revocar a qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic enviant un e-mail amb la seva sol·licitud a clinica@qderm.cat.

 

Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió podran ser exercitats per l’usuari, i si escau qui ho representi, mitjançant sol·licitud remesa per correu ordinari, signat i acompanyat de fotocòpia del D.N.I., a l’adreça de QDERM Dermatologia Clínica i Estètica a dalt esmentada.

 

QDERM Dermatologia Clínica i Estètica informa que les dades personals recaptades, quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per la qual van ser recollits, seran cancel·lats conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

 

Si es requereix aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privadesa de QDERM Dermatologia Clínica i Estètica, pot posar-se en contacte amb QDERM Dermatologia Clínica i Estètica a través de la següent adreça de correu electrònic: clinica@qderm.cat.

 

Propietat Intel·lectual dels continguts del lloc web

 

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen els llocs web i difosos a través d’aquest, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de QDERM Dermatologia Clínica i Estètica.

 

QDERM Dermatologia Clínica i Estètica no concedeix llicència d’ús o autorització alguna sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc web, excepte acord exprés amb tercers.

 

Els usuaris podran dur a terme la reproducció dels continguts del lloc web amb l’única fi de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o a la seva impressió sobre paper per a ús privat.

 

Al marge de l’anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del lloc web o d’algun dels seus elements, de forma directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb una fi comercial dirigida al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara citant la font, sempre que no es compti amb l’autorització expressa i per escrit de QDERM Dermatologia Clínica i Estètica.

 

L’incompliment de l’anterior facultarà a QDERM Dermatologia Clínica i Estètica per interposar les accions legals pertinents.

 

Queden especialment prohibides:

 

La presentació d’una pàgina del lloc web en un marc d’una altra pàgina web que no pertanyi a QDERM Dermatologia Clínica i Estètica mitjançant la tècnica denominada “framing” tret que compti amb l’exprés consentiment per escrit de QDERM Dermatologia Clínica i Estètica.

 

La inserció d’una imatge difosa en el lloc web en una pàgina o base de dades, no pertanyent a QDERM Dermatologia Clínica i Estètica, mitjançant la tècnica denominada “in line linking” si això no compta amb l’expressa autorització de QDERM Dermatologia Clínica i Estètica.

 

L’extracció i ús d’elements del lloc web causant o no un perjudici qualsevol a QDERM Dermatologia Clínica i Estètica conforme a les disposicions les lleis de Propietat Intel·lectual.

 

QDERM Dermatologia Clínica i Estètica haurà d’autoritzar expressament l’establiment de links d’hipertext (hipervínculos) en una altra website dirigits al homepage d’aquest lloc web o a qualsevol altra pàgina interna d’aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies del mateix.

 

Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a QDERM Dermatologia Clínica i Estètica o si escau a tercers col·laboradors.

 

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest lloc web pertanyen a QDERM Dermatologia Clínica i Estètica o disposa, prèvia autorització, del dret d’ús sobre les mateixes i es troben protegits per la legislació vigent sobre aquest tema.

 

Principi de qualitat de les dades

 

L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant QDERM Dermatologia Clínica i Estètica de bona fe com a mer prestador del servei. En cas d’haver facilitat dades falses o de terceres persones sense intervenir el seu consentiment per a això, QDERM Dermatologia Clínica i Estètica es reserva el dret a la destrucció immediata de les citades dades a fi de protegir el dret del titular o titulars d’aquests.

 

Així mateix, és Política del Lloc web de QDERM Dermatologia Clínica i Estètica no recaptar ni tractar dades de persones menors de tretze anys. En cas que una persona menor d’aquesta edat faciliti les seves dades a través del formulari de contacte disposat a aquest efecte en el Lloc web de QDERM Dermatologia Clínica i Estètica o a través de qualsevol un altre mitjà, QDERM Dermatologia Clínica i Estètica es reserva el dret a la destrucció immediata de les citades dades.

 

L’usuari es compromet a comunicar a QDERM Dermatologia Clínica i Estètica qualsevol modificació que es produeixi en les dades aportades, a fi de poder mantenir-los degudament actualitzats.

 

Mesures de Seguretat

 

QDERM Dermatologia Clínica i Estètica ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i substracció de les dades de caràcter personal facilitats per l’usuari o visitant a la nostra web.

 

Des de QDERM Dermatologia Clínica i Estètica i des del compromís amb la protecció de dades personals i la seva privadesa aquesta Política de Privadesa durà a terme les mesures de seguretat tècniques per evitar la pèrdua, difusió, manipulació o alteració de les seves dades personals.

 

De conformitat amb l’article 32 del RGPD i amb el marc normatiu general de protecció de dades, QDERM Dermatologia Clínica i Estètica ha adoptat les mesures de seguretat, tècniques, organitzatives i de control proactiu necessàries. Tot això, en funció de l’anàlisi prèvia del risc de les operacions de tractament realitzades.

 

 

QDERM Dermatologia Clínica i Estètica es compromet a portar un registre de les activitats de tractament tal com es disposa en l’article 30.2 del RGPD.

 

No obstant això, l’usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

 

 

Conservació de dades personals

 

QDERM Dermatologia Clínica i Estètica conservarà les dades dels usuaris el temps necessari per a la seva correcta utilització mentre duri la relació o l’usuari no revoqui els consentiments atorgats.

 

Confidencialitat i Secret professional

 

La legitimació per part de QDERM Dermatologia Clínica i Estètica per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris troba en el consentiment de l’interessat, sol·licitat per al cas concret.

 

Les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el personal de QDERM Dermatologia Clínica i Estètica i els usuaris o visitants seran considerades com a confidencials. L’accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.

 

Enllaços amb altres llocs web

 

El present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres llocs. S’informa que QDERM Dermatologia Clínica i Estètica no disposa de control algun ni ostenta responsabilitat alguna sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web.

 

 

 

Política de Cookies

QDERM Dermatologia Clínica i Estètica

Què és una cookie?

 

Una cookie és un fitxer de text inofensiu que s’emmagatzema en el seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La utilitat de la cookie és que la web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina. Encara que molta gent no ho sap les cookies es porten utilitzant des de fa 20 anys, quan van aparèixer els primers navegadors per la World Wide Web.

 

Què NO ÉS una cookie?

 

No és un virus, ni un troyano, ni un cuc, ni spam, ni spyware, ni obre finestres pop-up.

 

Quina informació emmagatzema una cookie?

 

Les cookies no solen emmagatzemar informació sensible sobre vostè, com a targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies, el seu DNI o informació personal, etc. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc.

 

El servidor web no li associa a vostè com a persona si no al seu navegador web. De fet, si vostè navega habitualment amb Internet Explorer i prova a navegar per la mateixa web amb Firefox o Chrome veurà que la web no s’adona que és vostè la mateixa persona perquè en realitat està associant al navegador, no a la persona.

 

Quin tipus de cookies existeixen?

 

 • Cookies tècniques: Són les més elementals i permeten, entre altres coses, saber quan està navegant un humà o una aplicació automatitzada, quan navega un usuari anònim i un registrat, tasques bàsiques per al funcionament de qualsevol web dinàmica.
 • Cookies d’anàlisi: Recullen informació sobre el tipus de navegació que està realitzant, les seccions que més utilitza, productes consultats, franja horària d’ús, idioma, etc.
 • Cookies publicitàries: Mostren publicitat en funció de la seva navegació, el seu país de procedència, idioma, etc.

 

Què són les cookies pròpies i les de tercers?

 

Les cookies pròpies són les generades per la pàgina que està visitant i les de tercers són les generades per serveis o proveïdors externs com Facebook, Twitter, Google, etc.

 

Què ocorre si desactivo les cookies?

 

Perquè entengui l’abast que pot tenir desactivar les cookies li vam mostrar uns exemples:

 

 • No podrà compartir continguts d’aquesta web en Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social.
 • El lloc web no podrà adaptar els continguts a les seves preferències personals, com sol ocórrer en les tendes online.
 • No podrà accedir a l’àrea personal d’aquesta web, com per exemple El meu compte, o El meu perfil o Les meves comandes.
 • Tendes online: Li serà impossible realitzar compres online, hauran de ser telefòniques o visitant la tenda física si és que disposa d’ella.
 • No serà possible personalitzar les seves preferències geogràfiques com a franja horària, divisa o idioma.
 • El lloc web no podrà realitzar analítiques web sobre visitants i tràfic a la web, la qual cosa dificultarà que la web sigui competitiva.
 • No podrà escriure en el blog, no podrà pujar fotos, publicar comentaris, valorar o puntuar continguts. La web tampoc podrà saber si vostè és un humà o una aplicació automatitzada que publica spam.
 • No es podrà mostrar publicitat sectorizada, la qual cosa reduirà els ingressos publicitaris de la web.
 • Totes les xarxes socials usen cookies, si les desactiva no podrà utilitzar cap xarxa social.

 

Es poden eliminar les cookies?

 

Sí. No només eliminar, també bloquejar, de forma general o particular per a un domini específic.

 

Per eliminar les cookies d’un lloc web ha d’anar a la configuració del seu navegador i allí podrà buscar les associades al domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.

 

Configuració de cookies per als navegadors més populars

 

A continuació li indiquem com accedir a una cookie determinada del navegador Chrome. Nota: aquests passos poden variar en funció de la versió del navegador:

 

 1. Vagi a Configuració o Preferències mitjançant el menú Arxivo o ben punxant la icona de personalització que apareix a dalt a la dreta.
 2. Veurà diferents seccions, punxi l’opció Mostrar opcions avançades.
 3. Vagi a Privadesa, Configuració de contingut.
 4. Seleccioni Totes les cookies i les dades de llocs.
 5. Apareixerà un llistat amb totes les cookies ordenades per domini. Perquè li sigui més fàcil trobar les cookies d’un determinat domini introdueixi parcial o totalment l’adreça en el camp Buscar cookies.
 6. Després de realitzar aquest filtre apareixeran en pantalla una o diverses línies amb les cookies de la web sol·licitada. Ara només ha de seleccionar-la i prémer la X per procedir a la seva eliminació.

 

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Internet Explorer segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 

 1. Vagi a Eines, Opcions d’Internet
 2. Faci clic en Privadesa.
 3. Mogui el deslizador fins a ajustar el nivell de privadesa que desitgi.

 

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Firefox segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 

 1. Vagi a Opcions o Preferències segons el seu sistema operatiu.
 2. Faci clic en Privadesa.
 3. En Historial triï Usar una configuració personalitzada per a l’historial.
 4. Ara veurà l’opció Acceptar cookies, pot activar-la o desactivar-la segons les seves preferències.

 

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Safari per OSX segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 

 1. Vagi a Preferències, després Privadesa.
 2. En aquest lloc veurà l’opció Bloquejar cookies perquè ajusti el tipus de bloqueig que desitja realitzar.

 

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Safari per iOS segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 

 1. Vagi a Ajustos, després Safari.
 2. Vagi a Privadesa i Seguretat, veurà l’opció Bloquejar cookies perquè ajusti el tipus de bloqueig que desitja realitzar.

 

Per accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Android segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 

 1. Executi el navegador i premi la tecla Menú, després Ajustos.
 2. Vagi a Seguretat i Privadesa, veurà l’opció Acceptar cookies perquè activi o desactivi la casella.

 

Per accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Windows Phone segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 

 1. Obri Internet Explorer, després Més, després Configuració
 2. Ara pot activar o desactivar la casella Permetre cookies